Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – ConsultingCoaching
Coaching wordt steeds gebruikelijker in de medische wereld. Ook artsen hebben zelf soms behoefte aan een luisterend oor. Dit lukt vaak niet zo goed met collega's of thuis. Als medicus heb je geleerd om snel te schakelen. Maar onder aanhoudende druk merk je dat je in vaste patronen gaat denken, dat de rek er langzaam uitgaat.

De eerste stap is om dit sluimerende ongenoegen te erkennen. Er tijdig iets mee doen is de volgende stap want artsen zijn doorgaans niet erg goed in zelfzorg. Groei ontstaat wanneer je bereid bent om te leren van het pad dat je tot nu toe hebt bewandeld. Soms is het nuttig om even stil te staan bij wat er is. Wanneer je je persoonlijke kwaliteiten goed kent en optimaal leert te hanteren komt dit ten goede aan je professionele functioneren en je slagvaardigheid. Het kan op sommige momenten heel leerzaam zijn om in je eigen geschiedenis te kijken naar je persoonlijke thema's, zoals samenwerking en communicatie, en te ontdekken dat deze thema's worden weerspiegeld in het professionele leiderschap.

Vragen voor reflectie
In de verschillende fasen van de loopbaan, van co-assistent tot AIOS tot medisch specialist, kunnen specifieke vragen optreden die reflectie behoeven:

• Hoe geef ik vorm aan mijn ambities?
• Welk specialisme past bij mij?
• Sluiten mijn oorspronkelijke aspiraties en verwachtingen wel aan bij de werkelijkheid van de medische praktijk ?
• Hoe vind ik mijn plek als jonge specialist tussen de langer zittende collega's?
• Hoe kan ik mijn effectiviteit als medisch specialist combineren met mijn andere taken?
• Geeft mijn werk mij genoeg voldoening voor de komende jaren?
• Ik wil eens wat anders maar ik voel me gebonden aan collega's in de maatschap of vakgroep.
• Hoe kan ik de communicatie met mijn patiënten verbeteren?
• Hoe wil ik balanceren tussen werk en privé?
• Hoe ga ik om met krachten in de organisatie?

De context van het coachtraject omvat tijd, rust en ruimte. Door meer rust in te lassen borrelt creativiteit op en kan er weer buiten de gebaande paden worden gedacht. Daar vaart de patiënt ook wel bij.
Coachtraject iets voor jou?
Wanneer je wilt weten of een coachtraject iets voor jou is, dan kunnen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek jouw coachvraag en verwachtingen bespreken. Doorgaans zijn 4 tot 6 gesprekken van 1,5 uur voldoende. Als je besluit een coachtraject te starten, dan stellen we een samenwerkingsovereenkomst op waarin we je leerdoelen omschrijven en welke afspraken we hierover maken, inclusief het tarief voor de gesprekken.

Vergoedingen
In sommige gevallen vergoedt een werkgever/opleider (een deel) van de kosten van een coachtraject in het kader van persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld uit het persoonlijk/opleidingsbudget. Ook kan de ziektekostenverzekeraar soms vanuit een aanvullend pakket mogelijkheden bieden.

Medisch specialisten die kosten voor coaching zelf betalen kunnen deze kosten inclusief btw als scholingskosten aftrekken.

Ik ben opgeleid tot professioneel individueel coach bij de Coaching Academy International in Naarden en bij Phoenix Opleidingen in Utrecht. Bij Martijn Vroemen (Teamchange) volgde ik de leergang teamcoaching.

Als individueel coach ben ik erkend door en aangesloten bij de NOBCO en ben ik lid van de European Mentoring & Coaching Council.
Voor mijn teamcoachingsactiviteiten ben ik erkend door en aangesloten bij de STiR!.
Als trainer ben ik CRBKO geregistreerd docent waardoor trainingen vrij van BTW kunnen worden aangeboden.
In mijn werk houd ik me aan de Ethische Code van de NOBCO.


Stacks Image 207
Stacks Image 2270
Stacks Image 1590
Stacks Image 2272