Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – ConsultingBegeleide intervisie
Intervisie biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact voor zowel AIOS als ervaren medisch specialisten. Intervisie is een waardevolle en resultaatgerichte investering in de persoonlijke ontwikkeling. Het geeft de deelnemers gelegenheid elkaar te bevragen, te ondersteunen, te reflecteren en zo op professionele basis van en met elkaar te leren bij persoons- en functie-gebonden vraagstukken uit je eigen werksituatie. Dit gebeurt door het stellen van open en verdiepende vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen inzicht te verkrijgen op het ingebrachte probleem of leervraag en hoe hierin te handelen.

Mijn rol als begeleider
Als (proces)begeleider is het mijn belangrijkste taak om op een objectieve manier het leerproces binnen de groep te faciliteren, zodat de deelnemers zich geheel op de inhoud kunnen concentreren. Ik bewaak het proces en de afspraken, leidt de gesprekken en vat deze samen. Daarnaast zorg ik voor een gelijkwaardige inbreng van een ieder en heb ik een steunende en stimulerende rol binnen de groep.

Veiligheid en vertrouwen
Veiligheid en vertrouwen, inclusief beroepsgeheim, gelijkwaardigheid en collegialiteit vormen de basis. Of het nu gaat om veranderingsprocessen, belemmering in het contact met directe collega’s, wrijvingen in een maatschap of bij een vakgroep, perioden van grote werkdruk, ambities in het werk, of onzekerheid over het eigen handelen. Begeleide intervisie kan voorzien in het verder bekwamen van de CANMEDS competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit.

Wat gebeurt er tijdens een intervisiebijeenkomst?
Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5-7 deelnemers en komt eenmaal per 4-8 weken bij elkaar, binnen of juist buiten de organisatie. Elke bijeenkomst duurt 2 á 3 uur afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelnemers en is gestructureerd door middel van verschillende fasen.

Het thema/vraagstuk dat wordt ingebracht (zie kader) is actueel en komt uit de dagelijks praktijk van de inbrenger(s). Dat vergroot de gezamenlijke betrokkenheid en herkenbaarheid.


Waar loop ik tegenaan binnen een professionele situatie en wil ik veranderen?

Welke organisatorische en professionele factoren zijn van invloed?

Welke persoonlijke factoren van mijzelf zijn van invloed?

Welke andere privé/werk/reis/zakelijke factoren zijn nog meer van invloed?


Als je lang mee wilt gaan moet je goed voor jezelf zorgen; Intervisie als oplossing?
Nederlands Tijdschrift Obstetrie en Gynaecologie, oktober 2014
Stacks Image 381