Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – Consulting


Simulatietraining
Bij het (dreigende) optreden van complicaties in de verloskunde moet adequaat en snel gehandeld worden; een intensieve samenwerking en goede communicatie tussen verschillende schakels in de verloskundige keten is daarvoor cruciaal. Teamtraining biedt de kans elkaars taken en verantwoordelijkheden beter te leren kennen.

Het doel
Het doel van simulatietraining is het verminderen van de kans op perinatale en maternale morbiditeit door het systematisch en geprotocolleerd leren oplossen van acute obstetrische situaties. Adequaat handelen, communiceren, samenwerken en overdracht bij acute verloskundige complicaties staan centraal bij de VSV teamtraining Acute Obstetrie.

Je traint je communicatievaardigheden intensief, uiteraard in een realistische omgeving waarbij je medisch technische handelingen uitvoert.

De volgende elementen komen aan bod tijdens deze training:
• Briefing en debriefing
• Leiderschap (organisatie en regie)
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Communicatie tools (closed loop en SBAR)
• Videofeedback op vaardighedenStacks Image 438
Naast de VSV teamtraining Acute Obstetrie ben ik bij MEDSIM betrokken bij diverse andere medische simulatietrainingen, zoals de SAVE'r cursus en de Teamtraining OK.