Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – Consulting


Leernetwerk Peer Support in de Zorg
In Nederland krijgt naar schatting 16 op de 1000 ziekenhuispatiënten te maken met potentieel vermijdbare schade die leidt tot tijdelijke of blijvende beperking of voortijdig overlijden. Na een medisch incident of calamiteit is er vaak meer dan één slachtoffer. Want niet alleen patiënten en diens naasten, maar ook hulpverleners, die direct of indirect betrokken waren bij het ontstaan van het incident, kunnen lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen. Naast het persoonlijk leed van de betrokken patiënt en zijn/haar familie, heeft een incident ook impact op de betrokken hulpverleners en de organisatie waarin ze werken.

Hulpverleners die getraumatiseerd zijn na hun betrokkenheid bij een incident worden, in de Angelsaksische literatuur, ‘second victim’ genoemd. De impact op hun persoonlijk en professionele leven wordt te vaak onderschat en kan grote consequenties hebben voor de organisatie waarin zij werken.

• Welke impact heeft een incident op een zorgverlener?
• Hoe ga je als zorgverlener om met incidenten?
• Welke acties onderneem je en hoe laat je dit deel uitmaken van je personeelsbeleid?Stacks Image 438
Om deze weerbarstige vragen te beantwoorden, werk ik samen met VVAA Opleidingen en Teamcoaching. Het leernetwerk brengt zorgorganisaties samen. Om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en (inter)nationale kennis en expertise in te brengen.