Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – Consulting
Voordrachten en trainingen
Ik houd geregeld voordrachten of fungeer als dagvoorzitter. Hiervoor kun je mij rechtstreeks benaderen of je kunt mij boeken via ZijSpreekt.nl, het sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen op congressen en in de media.

Ik spreek o.a. over:
• Vakinhoudelijke onderwerpen betreffende zwangerschap en bevallen
• Kwaliteit van zorg
• Patiëntveiligheid (openheid, organisatiecultuur, de rol van de arts)
• Medische fouten/incidenten/complicaties/calamiteiten
• Begeleiding van artsen na betrokkenheid medisch incident
• Fitte dokters – over bevlogenheid in werk & leven

Over deze thema’s verzorg ik ook in-company workshops of trainingen.


Stacks Image 3386
Bij MEDSIM ben ik een ervaren trainer op het gebied van multidisciplinaire teamtrainingen voor medische professionals. Hierbij staat effectief teamwork en het verbeteren van de teamkwaliteiten centraal. Het belang van effectief teamwork voor de patiëntveiligheid kan nauwelijks worden onderschat. Nog te vaak leidt miscommunicatie of gebrekkige samenwerking tot onbedoelde schade voor de patiënt. Schade die in veel gevallen voorkomen had kunnen worden. Teamtrainingen worden in het simulatiecentrum van MEDSIM of in-company op de eigen locatie verzorgd en op altijd maat gemaakt.