Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – Consulting"I have learned that people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel"

- Maya Angelou (1928-2014) -


Begeleiding na medische incidenten
Medische incidenten hebben een niet te onderschatten impact op de betrokken zorgverlener(s) en de organisatie. Behalve professionele ondersteuning is er ook persoonlijke steun nodig. Hierbij wordt over het algemeen nog niet voldoende stilgestaan. Er is door de werkdruk onvoldoende aandacht voor de situatie of de gebeurtenis wordt niet als potentieel traumatisch erkend. Artsen kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.

Een individueel begeleidingstraject met adequate, en vooral ook tijdige, aandacht voor reflectie en verwerking, verlicht de emotionele nasleep van een dergelijk ingrijpende gebeurtenis en kan veel ellende voorkomen. Zo kunnen zelfvertrouwen en het werkplezier behouden blijven.
Passende nazorg is ook voor ons helend.
Arts & Auto, maart 2014
Stacks Image 297

Stacks Image 334
De impact van een (bijna) incident of calamiteit op de zorgverlener.
Nataal editie 23, december 2014

EHBI
Voor Training-in-Praktijk ben ik beschikbaar voor begeleidingstrajecten van artsen die daar behoefte hebben na betrokkenheid bij een medische incident.
Stacks Image 1661
Stacks Image 1646